PROCES PROJEKTOWANIA

Aby przystąpić do projektowania nowozakładanego ogrodu zwykle potrzebujemy od inwestora mapy działki do celów projektowych z wrysowanymi budynkami i przyłączami. Zazwyczaj inwestor przesyła nam taką mapkę pocztą elektroniczną na info@pol-garden.com.pl lub - co jest bardziej wskazane - przekazuje nam materiały na działce. Po przeskalowaniu mapy spotykamy się z klientem na wizji lokalnej w celu poznania potrzeb i preferencji klienta. Następnym etapem jest stworzenie 2 alternatywnych koncepcji różniących się stylem i sposobem aranżacji elementów architektury ogrodowej. Po wypracowaniu ostatecznej koncepcji przystępujemy do drugiego etapu - opracowanie projektu szczegółowego.

Projekt szczegółowy składa się z:

  • projektu koncepcyjnego
  • projektu nasadzeń roślinnych
  • projektu nawierzchni
  • projektu systemu nawadniania
  • projektu oświetlenia
  • projektu ściółkowania rabat
  • projektu technicznego

Nasza oferta

...

OGRODY

...

NAWODNIENIA

...

OŚWIETLANIA

...

BRUKARSTWO

...

Projektowanie